دستگاه جوش الکترواسلگ

ترجمه فارسی جوشکاری الکترواسلگ جوشکاری سرباره الکتریکی می باشد که این تکنولوژی 60 سال پیش توسط یک محقق روسی در انستیتو جوش پاتون کشف شد و به ثبت رسید.از روش الکترواسلگ برای اتصال مقاطع خیلی ضخیم به صورت جوش سربالا و در یک پاس شناخته می شود و جوشکاری مقاطع غیر قابل دسترسی که با فرآیندهای جوشکاری قوسی معمولی امکان جوشکاری آن غیر ممکن و یا به سختی امکان پذیر است را فراهم می نماید.

تصویر

نحوه جوش دادن با دستگاه الکترواسلک به این صورت می باشد که جوشکاری سرباره الکتریکی در نتیجه ذوب الکترود و لبه های قطعه کار، فلز جوش تولید می شود و فلز جوش تولید شده که توسط سرباره مذاب محافظت می شود درز اتصال بین دو قطعه را پر می کند.تولید فلز جوش در جوشکاری سرباره یا همان الکترواسلگ در نتیجه ذوب الکترود و لبه های قطعه کار تولید می شود و این فلز جوش که توسط سرباره مذاب محافظت می شود درز اتصال بین دو قطعه را پر می کند.

کاربرد جوش الکترواسلگ

کاربرد های بسیاری برای فرآیند جوشکاری الکترو اسلگ در تمامی کدها و استانداردها وجود دارد که همگی مورد تایید می باشد. برای مثال در استاندارد جوشکاری سازه های فولادیAWS D1.1، ASME وAPI مورد تایید می باشد. این فرآیند در صنایع سازههای فلزی ، ماشین سازی ، مخازن تحت فشار، کشتی سازی و ریخته گری کاربرد دارد. این فرآیند در صنایع سازه های فلزی به خصوص در اتصال استیفنر داخل ستون به دیواره باکس کاربرد فراوانی دارد.

 نمایش:

امتیاز: 5 از 5. مجموع 13 رای
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | بازدید: 291 | 1678113753