محاسبه قیمت هر جوش فورجینگ میلگرد

قیمت اجراء فورجینگ ،قیمت دستگاه جوش فورجینگ میلگرد،قیمت هر سر جوش سربه سر میلگرد.GAS PRESSURE WELDING PRICE.pdf

در این بخش کاربران (کارفرمایان،فورجینگ کاران و ...)به تفکیک در هر فایل می توانند قیمت تمام شده هر اتصال به روش فورجینگ را به صورت پیمانکاری توسط مجریان جوش فورجینگ و قیمت تمام شده کارفرمایانی که دستگاه فورجینگ میلگرد ها را خریداری می نمایند،در دسترس می باشد.

پیوستها:

فایلتوضیحاتتاریخاندازه
اقتصادی جوش سر به سر میلگرد کنزا1397-دی ماه۱۴۰۲/۰۲/۱۳550.4 کیلوبایت
تمام شده نهایی هر سر اتصال میلگرد به روش فورجینگ-اردیبهشت 1401.۱۴۰۲/۰۲/۱۳193 کیلوبایت
تمام شده نهایی هر سر اتصال میلگرد به روش فورجینگ-اردیبهشت 97۱۴۰۲/۰۲/۱۳537.7 کیلوبایت
تمام شده نهایی هر سر اتصال میلگرد به روش فورجینگ-بهار 99.۱۴۰۲/۰۲/۱۳274.2 کیلوبایت
تمام شده نهایی هر سر اتصال میلگرد به روش فورجینگ-تیر 97۱۴۰۲/۰۲/۱۳489.6 کیلوبایت
تمام شده نهایی هر سر اتصال میلگرد به روش فورجینگ-فروردین 1400.۱۴۰۲/۰۲/۱۳193.8 کیلوبایت
تمام شده نهایی هر سر اتصال میلگرد به روش فورجینگ-مرداد 99.۱۴۰۲/۰۲/۱۳194.6 کیلوبایت
تمام شده نهایی هر سر اتصال میلگرد به روش فورجینگ-پاییز98.۱۴۰۲/۰۲/۱۳194 کیلوبایت
و شرایط اجراء پیمانکاران فورجینگ 1401۱۴۰۲/۰۲/۱۳719.5 کیلوبایت
-بهار-قیمت_اجرا1402[1]۱۴۰۲/۰۲/۲۶803.9 کیلوبایت
هزینه وقیمت تمام شده هر سر جوش فورجینگ میلگرد به تفکیک سایز کنزا۱۴۰۱/۱۲/۲۸116 بایت
هزینه وقیمت تمام شده هر سر جوش فورجینگ میلگرد به تفکیک سایز کنزا۱۴۰۱/۱۲/۲۸351.2 کیلوبایت
قیمت نهایی هر سر جوش سربه سر میلگرد۱۴۰۱/۱۲/۲۸63 بایت
قیمت نهایی هر سر جوش سربه سر میلگرد۱۴۰۱/۱۲/۲۸359.1 کیلوبایت
امتیاز: 5 از 5. مجموع 3 رای
در حال پاسخ به: [انصراف]
تعداد حروف باقی مانده: 500
Captcha  
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | دانلود | مدیر سایت | بازدید: 619 | 1678124051